Een wendbare workforce door samenwerkingsverbanden

De huidige (internationale) veiligheidssituatie is onoverzichtelijk en onvoorspelbaar. Ook de Nederlandse samenleving verandert snel: de arbeidsmarkt en de stand van de techniek, demografische ontwikkelingen etc. Veiligheid in onze maatschappij is van iedereen. Defensie kan dat niet alleen waarborgen. Defensie is al gewend om in militair verband met anderen op te trekken zoals bijvoorbeeld met de VN of de NAVO. Het concept van samenwerken met andere partijen wordt verder uitgebreid naar niet-militaire instanties. De intensivering van de samenwerking noemen we de Adaptieve Krijgsmacht. Dit biedt veel mogelijkheden op het gebied van effectiever en efficiënter inzetten van personeel en materieel. Tegen deze achtergrond wordt door Evelien Bakker toegelicht welke kansen dit biedt voor in-, door- en uitstroom van personeel bij Defensie. KLTZ Pepijn Verstand vertelt vervolgens over de wijze waarop  dit gedachtegoed in de praktijk wordt gebracht aan de hand van de samenwerking van Defensie met een grote Nederlandse rederij.

HR Academy is een merk van
MindCampus B.V
Blijf op de hoogte