Workshop: Scenarioplanning

Organisaties stemmen doorgaans hun strategische keuzen af op enerzijds hun eigen sterkte en zwakte kenmerken en anderzijds op hetgeen de omgeving te bieden heeft aan ‘opportunities’ en bedreigingen. In de praktijk zien we dat veel organisaties vooral worstelen met het goed in beeld kunnen brengen van de externe invalshoek. 

Het goed in beeld krijgen van die externe omgeving mag dan lastig zijn, het is wel noodzakelijk. De toekomst is niet voorspelbaar. Maar misschien wel voorstelbaar. Scenarioplanning kan ertoe bijdragen om verschillende toekomsten in beeld te krijgen, te zoeken naar mogelijke gemeenschappelijke rode draden en op basis daarvan te kijken naar wat structureel beleid (strategie) kan zijn en welke flexibiliteiten er daarnaast moeten worden ingebouwd.

In deze workshop gaan we in op de vraag hoe u de grote en vaak complexe buitenwereld kunt analyseren en op basis daarvan kunt komen tot een overzichtelijk aantal toekomstscenario’s. Op basis daarvan worden de complexiteiten teruggebracht tot een hanteerbare strategische menukaart. Vervolgens worden deze mogelijke scenario’s vertaald naar gewenste personele formatie, het ‘dream team’ voor de toekomst. 

HR Academy is een merk van
MindCampus B.V
Blijf op de hoogte